Vyhlášení výzvy IROP

Dne 15. 6. 2020 byla vyhlášena 11. výzva v rámci programu IROP - Rozvoj sociálních služeb II.

Více informací naleznete zde.

Monitorovací zpráva za rok 2019

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020.

Informace k monitorovací zprávě za rok 2019 pro příjemce dotace

NOUZOVÝ STAV

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR se veškeré plánované akce odkládají.

Několik tipů na podporu on-line výuky:

 

koronavirus-rady-zasady-kv-2

 

Další informace