SETKÁNÍ AKTÉRŮ ROZVOJE VENKOVA MAS OLOMOUCKÉHO A MAS ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dne 2. 10. 2017 proběhlo Setkání aktérů rozvoje venkova MAS Olomouckého a MAS Zlínského kraje na téma První zkušenosti s implementací PRV a příprava na projekty spolupráce. Setkání proběhlo za podpory Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupráci s Krajským sdružením MAS Zlínského kraje v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  Akce se konala v prostorech Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi.

 

 

V časovém rozmezí 9:00  - 14:00 jsme se zabývali několika tématy a to Aktuální informace RO SZIF Olomouc k implementaci PRV, první výzvy MAS a podmínky projektů spolupráce, Projekty spolupráce – zkušenosti s realizací, výměna zkušeností.

 

 

Na setkání zavítala ředitelka RO SZIF Olomouc Ing. Kateřina Mráčková s pracovníky  RO SZIF Olomouc a zástupci KS MAS Olomouckého kraje. Pracovníky RO SZIF Olomouc zastupovala Ing. Kateřina Benešová s Ing. Ivou Přichystalovou a panem Ing. Lukášem Holubíkem. Projekty spolupráce byly představeny zástupkyní MAS Horní Pomoraví, Ing. Hanou Olejníkovou. Setkání se účastnilo přes šest desítek osob. Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Prezentace ke stažení:

1. Zadávání veřejných zakázek, příklady dobré a špatné praxe - Ing. Holubík - ke stažení zde

2. Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - Ing. Přichystalová - ke stažení zde

3. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Ing. Benešová - ke stažení zde

Attachments:
Download this file (Benešová.pdf)Benešová.pdf[ ]1782 kB
Download this file (Holubík.pdf)Holubík.pdf[ ]2158 kB
Download this file (Přichystalová.pdf)Přichystalová.pdf[ ]7359 kB

Další informace