Konference pro Místní akční skupiny se statutem

Národní síť rozvoje venkova SR pod gescí Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR zorganizovala konferenci pro Místní akční skupiny se statutem ,,Místní rozvoj vedený komunitou – nástroj pro místní komunity na venkově“ ve dnech 28. – 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Bánská Bystrica). 

 

 

Na konferenci se účastnila také hlavní manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko, Jana Bujáková, která představila Příklady dobré praxe – projekty LEADER z České Republiky a projekty spolupráce v programovém období 2014 – 2020.

 

 

Probírané témata se týkala hlavně místního rozvoje vedeného komunitou v podmínkách PRV 2014 – 2020, vyhodnocení výzvy na překládání žádostí o schválení strategie CLLD a o udělení statutu MAS, příkladů dobré praxe – projekty LEADER, implementace CLLD v rámci PRV 2014 – 2020, kritérií pro výběr projektů MAS, atd.

Prezentace ke stažení zde.

Další informace