Seznam přijatých žádostí ve výzvách MAS HaO v rámci OP IROP, Doprava I.

V rámci OP IROP, výzvy Doprava I., bylo přijato celkem 7 žádostí. Celkové způsobilé výdaje činí 20 525 621,65 Kč. Seznam přijatých žádostí ke stažení zde.

 

Další informace