SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE VE VÝZVĚ Č. 2 PRV

  • Vytisknout

Dne 3. 5. 2018 se konal Seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 2 Programu rozvoje venkova.

 

Diskutovanými tématy bylo představení ,,Přiručky pro žadatele a příjemce PRV MAS HaO", představení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV, spolupráce s MAS v rámci připomínek RO SZIF, dodržování termínů a dalších fází projektu, realizace, vyúčtování, udržitelnost, důležité podklady a odkazy.

 

Všem účastníkům děkujeme za účast.