VYHLÁŠENÉ VÝZVY: 6. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ I.

Dne 30. 11. 2018 byla vyhlášena 6. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ I. Výše alokace je 5 000 000,- Kč. Datum ukončení příjmu žádostí je 31. 12. 2018. Více informací zde.


sign-360701280.png

Další informace