JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP II.

Ve dnech 5. 2. - 6. 2. 2019 se konala jednání pracovních skupin projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice.

 První den jednání byl věnován setkání pracovních skupin matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a rovné příležitosti. Úvodem jednání proběhlo společné zasedání PS a následovalo samostatné zasedání průřezových PS.  Projednány byly předložené náměty na témata pro rok 2019 a plán aktivit s vazbou na analytickou a implementační část MAP II. Projednán a schválen byl harmonogram zasedání a plán práce dané pracovní skupiny v roce 2019.

 

 

Druhý jednací den byl věnován jednání pracovních skupin financování škol, garanti škol a leadři. V první části programu v rámci společného zasedání byly představeny náměty pro práci v tématických PS projektu MAP II. Později se uskutečnilo samostatné zasedání tématických PS, kde byl projednán plán aktivit, navržená témata a schválen  harmonogram zasedání a plán práce dané pracovní skupiny v roce 2019.

 

 

Jednání se uskutečnila za přítomnosti pracovníků naší MAS a MAS Strážnicko. Prezentace ke stažení zde.

 

Další informace