VYHLÁŠENÍ VÝZEV OP ŽP

Dne 15. 3. 2019 byly vyhlašeny výzvy v rámci OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020.

 

Aktivita č. 1 - Sídelní zeleň 

Výše alokace: 3 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Aktivita č. 2 - Realizace ÚSES

Výše alokace: 4 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 500 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Aktivita č. 3 - Protierozní opatření

Výše alokace: 2 000 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Více informací naleznete zde.

Další informace