Výstava AGROKOMPLEX Nitra

Zúčastnili jsme se výstavy AGROKOMPLEX 2019 v Nitře, pořádanou Ministerstvem Pôdohospodárstva a Národnou sieťou rozvoja vidieka Slovenskej Republiky, která proběhla ve dnech 22. - 25. 8. 2019.

Naše místo bylo v interaktivním pavilonu F s tématikou "Spoločne rozvíjame vidiek", kde byl prezentován Program rozvoja vidieka v podobě 3D Slovenska. Tam jsme ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví prezentovali Národní síť MAS ČR a navazovali spolupráci s přítomnými zástupci MAS SK.

Mimo jiné, celý jeden pavilon patřil ekologicky zaměřeným výstavám a celkový doprovodný program byl velmi bohatý a pestrý.

Více zde ve fotogalerii.

 

Další informace