Účast na mezinárodním setkání MAS v Estonsku

45119e0d-5b23-4f4f-bfe6-d544c9f7dcd3

Konference LINC je každoroční setkání MAS (Local Action Groups), které spojuje evropskou výměnu zkušeností se sportovními událostmi a evropským kulinářstvím.

Aktivity konference jsou zaměřeny na vytváření sítí, komunikaci, výměnu nápadů, osvědčených postupů a hledání řešení pro budoucnost. Hlavními iniciátory akce jsou země Estonsko, Rakousko, Německo a Finsko.

Prostřednictvím NS MAS ČR jsme byli i my součástí týmu manažerů a zástupců MAS České republiky.

Pro mne to bylo velmi inspirativní setkání více jak 350 manažerů 15 zemí ve všech ohledech i když nám po tři dny pršelo. Na programu byly studijní cesty po regionu, semináře, sportovní aktivity, doprava, stravování, polní kuchyně, ubytování,… vše organizačně na vysoké úrovni. Milé a nečekané setkání bylo i setkání s budoucími partnery z Gruzie z LAG LAGODEKHI.

Upřímně… dostávám zprávy od kolegů, že nám akce vlila novou energii a větší elán do práce.

Podívejte se na sestřih z letošního ročníku nebo závěrečnou zprávu.

Už nyní se všichni těšíme na setkání v příštím roce na LINC 2020 v Jeseníkách ve dnech 15.-18.9.2020.

Jana Bujáková

 

e49200bd-9f4f-457b-80aa-be3228f33c2c

IMG 2801

IMG 2822

IMG 2773

 

 

Další informace