EXKURZE ředitelů škol z MAP Trutnovsko

Ve dnech 4. - 6. 3. 2020 nás navštívila desetičlenná výprava ředitelů základních a mateřských škol z Trutnovska. Společné výjezdní zasedání bylo tentokrát zaměřeno na ZUŠ a hudební výchovu na školách. Jsme velmi rádi, že zamířili k nám - do regionu úzce spjatého s cimbálem a kde v se v každé dědině najde alespoň jedna muzika.

0005

Po dlouhé cestě a aklimatizaci jsme druhý den vyrazili do Masarykovy základní školy ve Velké nad Veličkou, kde nás přivítal pan ředitel František Frýdecký spolu s paní zástupkyní. Po prohlídce školy, shlédnutí vystoupení FS Veličánek v kulturním domě a vyčerpávajícím výkladu všech zúčastněných, jsme zamířili také do místního pivovaru Bombarďák. Aby trutnovští ochutnali také místní produkci a mohli potovnat s tamní produkcí.

 0006

0009 

0015

 

Následoval přejezd do Mateřské školy v Tasově. Děti nás, spolu s paní ředitelkou Marcelou Tomšejovou, přivítaly krásnou písničkou, do které zapojily všechny přítomné. 

0025

0029

 

No a poslední zastávkou byla Základní umělecká škola ve Strážnici. Již při příjezdu se z oken linuly zvuky cimbálu. Žáci si pro nás připravili malý koncert a prakticky tak předvedli ovoce své píle. Poté nás pan ředitel Petr Jandásek spolu s paní zástupkyní provedli po škole, prohlédli jsme si jak technické zázemí, tak praktickou hodinu výuky tanečního oboru. 

0033

0035

0041

Jak to v ZUŠ Strážnice vypadalo se můžete podívat v reportáži TVS a také se podívejte na sestřih z celého dne, který připravili v MAS Kráslovství - Jestřebí hory.

Věřím, že se všem zúčastněným výjezd líbil a budeme se těšit na další milou návštěvu.

0047

Fotografie: Petr Záliš

Text: Veronika Rýpalová

Další informace