MAS Horňácko a Ostrožsko podpořila dalších 35 projektů v regionu

Výzva příjmu žádostí o dotaci v operačním programu Program rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko z.s. proběhla ve dnech od 7.8. 2020 – 11.9.2020.

Celkem bylo přijato 49 projektů v těchto 5 Fichích (opatřeních):

FICHE 1: Zlepšení technologické vybavenosti podniků

FICHE 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků

FICHE 4: Investice do zemědělských podniků

FICHE 5: Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky

FICHE 10: Rozvoj obcí.

Všechny projekty byly posouzeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Dne 22.10.2020 se konalo jednání Výběrové komise, kde bylo Výběrovou komisí ohodnoceno celkem 44 projektů. Bodové výsledky se promítly do pořadí projektů v jednotlivých Fichích (opatřeních), které odsouhlasila Výběrová komise. Výsledky tohoto hodnocení byly předány Programovému výboru MAS. Programový výbor MAS Horňácko a Ostrožsko dne 23.10.2020 následně schválil pořadí a seznam vybraných a nevybraných projektů. Celkem 35 projektů bylo vybráno k dotační podpoře z programu PRV SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Celková výše schválené dotace je 18 880 947,- Kč. Ministerstvo zemědělství přidalo regionu na začátku roku cca 11 mil. Kč, které nyní směřují k úspěšným žadatelům. Děkujeme :-)

 

 

Attachments:
Download this file (Seznam vybraných a nevybraných projektů ve 3. výzvě.pdf)Seznam vybraných a nevybraných projektů[Seznam vybraných a nevybraných projektů]799 kB

Další informace