Valná hromada MAS HaO ze dne 24.9.2020

 

Dne 24. 9. 2020 se v Kunovicích uskutečnila Valná hromada MAS Horňácko a Ostrožsko. 

Hlavními body jednání bylo schválení Výsledku hospodaření, účetní závěrky a auditní zprávy k výdajům SCLLD za rok 2019, zpráva Kontrolní a revizní komise, aktualizace členské základny a podání informací k projektům MAS a k jejich financování.

Zápis včetně příloh naleznete ke stažení zde.

IMG 20200924 152739

Další informace