Standardizace MAS - podmínka úspěchu do dalších let je splněna

MAS Horňácko a Ostrožsko je v plném proudu příprav na nové programové období 2021 -2027. Prvním krokem pro příjem finančních prostředků z EU v rámci jednotlivých operačních programů je splnění podmínek standardizace regionu MAS Horňácko a Ostrožsko.

Druhým krokem bude zpracování nového strategického dokumentu včetně všech koncepčních částí v souladu se všemi požadavky SCLLD 21+ a metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Naší snahou je co nejdříve oslovit a svolat tématické pracovní skupiny, jejichž členové budou z řad odborníků a aktivních osob z nejrůznějších odvětví. Ti pomohou profesnímu týmu a členům Valné hromady rozhodnout, do jakých oblastí půjdou finanční prostředky v dalším období. Zároveň budou vytyčeny oblasti problémů a potřeb v našem území.

Těšíme se na Vaše projekty, nápady a jejich realizaci, díky nímž si budeme moci zase o něco více zpříjemnit společný život v našem regionu.

Odkaz pro bližší informace: zde

Další informace