SEMNÁŘ PRO ŽADATELE OPZ

Dne 11. 10. 2018 se konal SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OPZ, PRORODINNÁ OPATŘENÍ - OPZ. Účastníci byli seznámeni s podporovanými aktivitami a jak správně vypracovat žádost o dotaci, jak založit žádost o dotaci. Školení se uskutečnilo v prostorech Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi. Prezentace ke stažení zde.

 

ONV.jpg

 

EXKURZE MAS SOKOLOVSKO: ,,PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z PRV NA ÚZEMÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO"

Ve dnech 19. – 20. září 2018 se konala exkurze na našem území exkurze z Místní akční skupiny Sokolovsko. Členové MAS Sokolovsko vyrazili k nám za ,, Příklady dobré praxe z PRV na území MAS Horňácko a Ostrožsko“.

 

Představili jsme několik projektů a to:

  •           Obnova víceúčelového domu č. p. 220 – ObecOstrožská Lhota
  •           Technologie na zpracování ovoce – Stanislav Hruška – Blatnička
  •           Výstavba umýváren a wellness klubu u Novoveských jezer – MONTECO, spol. s. r. o. – Ostrožská Nová Ves
  •           Rekonstrukce zvonice na Ostrožském předměstí – Město Uherský Ostroh

 

 

10. NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2018 ,,ŽIJEME VENKOV"

 

Ve dnech 19. 9. 2018 - 21. 9. 2018 se ve Strážnici konala 10. NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2018. Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova ČR; vlastní organizaci konference zajišťovala Místní akční skupina (MAS) Strážnicko a Turistická asociace Slovácko (TAS).

Hlavními partnery letošní konference byly Jihomoravský kraj, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Česká biskupská konference, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství pan Miroslav Toman a hejtman Jihomoravského kraje pan Bohumil Šimek.

 

 

V rámci exkurzí na Strážnicko, Hodonínsko, Kyjovsko a Horňácko byla příležitost navštívit i řadu ukázkových projektů, které přispěly k zlepšení života místních obyvatel tohoto krásného koutu naší republiky. MAS Horňácko a Ostrožsko se na akci podílela v rámci organizace exkurze na území Horňácka.

 

Účastníci na našem území navštívili:

- Obec Blatnička – Cvičení v přírodě bez hranic

- Víno Hruška, Blatnička – Technologie na zpracování ovoce

- Dúbrava Agro, Kuželov – Čelní nakladač s příslušenstvím a Cambridge válce

- Penzion U Vavříků, Malá Vrbka – Vybavení stravovacícho zařízení v agroturistickem zařízení/ Horňácká farma s. r. o. – Nákup čelního nakladače s kleštěmi

 

 

 

Exkurzi provázely Jana Bujáková a Mgr. Petra Šilcová.

Další informace