VYHLÁŠENA VÝZVA OP ZAM, PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Dne 15.12.2017 byla vyhlášena výzva v rámci OP Zaměstnanost, Prorodinná opatření. Více informací naleznete zde.

 

Studijní cesta pro ředitele a zástupce školských zařízení a zřizovatele

Ve dnech 29. 11. 2017 – 30. 11. 2017 se uskutečnila Studijní cesta pro ředitele a zástupce školských zařízení a zřizovatele. Akce se konala v rámci projektu MAP ORP Veselí nad Moravou. Navštívili jsme několik školských zařízení a načerpali spoustu nové inspirace.

 

 

Program studijní cesty:

  • ZŠ KŘTINY – ekologická výchova, spolupráce škol CIRSIUM
  • ZŠ KNĚŽICE – mimoškolní výuka
  • MŠ KNĚŽICE – magic box
  • Přednáška PhDr. Simony Weidnerové na téma Demografické vlny v obci aneb Co s budovou školy, když je málo dětí, zasedání s MAS Jestřebí Hory
  • MŠ A ZŠ HAVLOVICE – management školy
  • TJ SOKOL – sportoviště a neformální vzdělávání (projekt Olympiáda dětí, mládeže a seniorů)

 

Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na další společnou studijní cestu.

Konference pro Místní akční skupiny se statutem

Národní síť rozvoje venkova SR pod gescí Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR zorganizovala konferenci pro Místní akční skupiny se statutem ,,Místní rozvoj vedený komunitou – nástroj pro místní komunity na venkově“ ve dnech 28. – 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Bánská Bystrica). 

 

 

Na konferenci se účastnila také hlavní manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko, Jana Bujáková, která představila Příklady dobré praxe – projekty LEADER z České Republiky a projekty spolupráce v programovém období 2014 – 2020.

 

 

Probírané témata se týkala hlavně místního rozvoje vedeného komunitou v podmínkách PRV 2014 – 2020, vyhodnocení výzvy na překládání žádostí o schválení strategie CLLD a o udělení statutu MAS, příkladů dobré praxe – projekty LEADER, implementace CLLD v rámci PRV 2014 – 2020, kritérií pro výběr projektů MAS, atd.

Prezentace ke stažení zde.

PROBĚHLO: TOULAVÝ AUTOBUS ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

MAS Horňácko a Ostrožsko ve spoluráci s MAS Strážnicko připravilo exkurzi pro vedoucí pracovník škol a starosty. Akce probíhala v rámci projektu Místních akčních plánů MAP ORP Veselí nad Moravou.

 

 

Účastnící navštívili ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici kde se seznámili s projektem Zdravá škola. Dalším bodem program byla ZŠ Tvarožná Lhota, zde byl představen Zahradní učebna a přírodní zahrada. Exkurze byla ukončena na ZŠ a MŠ Radějov projektem Skutečně zdravá škola. Tento projekt probíhá ve školní jídelně a proto účastníci mohli ochutnat ,,skutečně zdravý" oběd.

 

 

Doufáme, že se účastníkům exkurze líbila, děkujeme za účast a těšíme se na brzké shledání.

Další informace