PROBĚHLO: SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE VE VÝZVĚ Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dne 26. 10. 2017 se uskutečnil Seminář pro příjemce ve výzvě č. 1 PRV. Akce se konala v prostorech Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi. Příjemců dorazilo téměř na dvě desítky. 

 

 

 

 

Program semináře byl následující:

1. Představení příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 1 PRV MAS HaO, ke stažení zde

2. Představení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV

3. Spolupráce s MAS v rámci připomínek RO SZIF, dodržování termínů a dalších fází projektu, realizace, vyúčtování, udržitelnost

4. Důležité podklady a odkazy

 

Prezence účastníků ke stažení zde. Všem účastníkům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v dalších fázích projektu.

Attachments:
Download this file (Prezenčná listina školení.pdf)Prezenčná listina školení.pdf[ ]563 kB

Kulatý stůl starostů MAS Horňácka a Ostrožska, z. s. k programovému rámci IROP a OP Z v rámci SC 4. 1.

Dne 23. 10. 2017 se v prostorech Panského dvora ve Veselí nad Moravou usutečnil Kulatý stůl starostů MAS Horňácka a Ostrožska. Hlavními projednávanými tématy byl programový rámec IROP a OP Z v rámci SC 4.1.

 

 

Projedávaná témata:

- OP Z, ke stažení zde

- IROP, ke stažení zde

 

Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Attachments:
Download this file (IROP pdf.pdf)IROP pdf.pdf[ ]1757 kB
Download this file (OPZ kulatý stůl zaměstnanost PDF.pdf)OPZ kulatý stůl zaměstnanost PDF.pdf[ ]648 kB

II. VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŘEDITELŮ MAP TRUTNOVSKO

Když se 4. října vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů realizačního týmu MAP Trutnovsko z našeho regionu na cestu na jižní Moravu, nikdo neměl ani zdání, jak nabitý den plný zajímavého programu, setkávání a poznávání, je čeká. Příjezd do Velkých Bílovic proběhl již za tmy, a tak všichni spatřili malebnost kraje, jehož dočasnou součástí se stali, až na druhý den ráno.

Honzk

 

 

Posilněni vydatným spánkem v útulném penzionu U Vinohradu se členové výjezdního zasedání vydali do nedalekého Veselí nad Moravou. Zde byli očekáváni Janou Bujákovou, manažerkou MAS Horňácko a Ostrožsko, která skupinu přivítala a pozvala na plavbu po Baťově kanále. Zázemím pro společné setkání a pracovně-přátelské jednání se tak stala loď Noe, na jejíž palubě byli přítomní „zaplaveni“ informacemi o historii Baťova kanálu, jeho současné funkci a významu pro region. Hlavním tématem však byla výměna zkušeností členů týmů MAP a spolupráce Místních akčních skupin.

 

 

 

Odpolední program započal přesunem do obce Dolní Bojanovice, kde hlavním cílem byla základní a mateřská škola, jež letos slaví 10 let vzájemné spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. Účastníci exkurze zde zavítali na místo jim blízké – do školní sborovny a spolu s ředitelem Martinem Maňasem zasedli ke společné diskuzi. Otázek a odpovědí bylo mnoho, řešilo se především financování škol, inkluzivní vzdělávání, administrativní zatížení ředitelů, problematika kapacity škol a koordinace zaměstnanců. V případě ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice se oproti školám našeho regionu jedná o dvojnásobný počet jak zaměstnanců, tak žáků, což klade větší důraz na manažerské schopnosti při řízení tak velkého kolektivu.

Poté následovala prohlídka budovy devítileté a mateřské školy. Na zdejších rozlehlýchchodbách vládne přátelská atmosféra, zdi jsou vyzdobené nápaditými pracemi žáků a moderně vybavené třídy hrají veselými barvami. Bonusem během prohlídky bylo setkání s některými členy „domácího“ pedagogického sboru i jejich žáky. Kromě pozdravu nikdo nezapomíná přidat i úsměv.

V podvečer se delegace přesunula zpět do Velkých Bílovic, a to přímo na obecní úřad. Energická Marie Vlková, starostka největší vinařské obce v ČR, představila svou „dědinu“ naprosto vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších detailů – jak jinak než s úsměvem na rtech. Později se paní starostka připojila ke společnému posezení s účastníky výjezdního zasedání a debata, která vedla od péče o obec, přes tradice jižní Moravy až po práci na vinohradě, vyvrcholila nabídkou vzájemné spolupráce.

 

 Na zpáteční cestě probíhalo hodnocení celé akce. Její přínos zhodnotila ředitelka ZŠ a MŠ Hajnice Martina Švorcová slovy: „Setkání ředitelů z regionu nás všechny sblížilo a obohatilo v neformální rovině, ale zároveň to byla příležitost nahlédnout ‚do kuchyně‘ násobně větší školy a seznámit se s novým způsobem vedení a manažerských dovedností.“

 

 

Jana Peterková 

MAP Trutnovsko

Další informace