Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice, 2. 10. 2017 - 3. 10. 2017

Ve dnech 2. 10. 2017 – 3. 10. 2017 se konalo Diskusní fórum zaměřené na proklety spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice. Fórum se uskutečnilo pod záštitou Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s partnery Sítě regionu Střední Morava. Počet účastníků se vyšplhal na 68 osob a konala se v prostorech Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi.

Akce byla zahájena v 15:00 a ukončena v 13:00 následující den. Diskusní fórum zahájil předseda MAS Horňácko a Ostrožsko, Mgr. Vlastmil Vaněk. Následně akci zahájil předseda NS MAS ČR, Ing. Jiří Krist. K zahájení se přidal také předseda NS MAS SK, Ing. Lubomír Lorencz. Významnými hosty byly zástupci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ing. Viliam Bružeňák a Ing. Ingrid Kociánová, a zástupkyně Agentury pre rozvoj vidieka SK.

 

 

Projednávaná témata:

  1.       Program Leader Slovenska – Mgr. Ingrid Kociánová, ke stažení zde
  2.       Program Leader České Republiky – Jana Bujáková a Ing. Michaela Škrobánková, ke stažení zde
  3.       Mezinárodní spolupráce ,,Balkán“ – Ing. Roman Haken, ke stažení zde
  4.       Mezinárodní spolupráce ,,Grúzie“ -  Ing. Radim Sršeň

Hlavním účelem fóra byla práce týmu PS mezinárodní spolupráce (sběr projektových záměrů). Účastníci představili své potřeby a nápady, následně byly rozdělení do pracovních skupin a ve svých pracovních skupinách pracovali na zvoleném tématu.  Spolupráce probíhala formou kulatých stolů k projektovým záměrům. Závěrem konference proběhla prezentace výstupů konference (projektové záměry). Celkem vznikly 4 pracovní skupiny PS mezinárodní spolupráce a z těchto skupin vznikly 4 projektové záměry.

 

 

 Projektové záměry:

  1.          Motivace regionálních producentů
  2.          Voda v krajině
  3.   Mobilní výstavní a prezentační zařízení pro chov drobných hospodářskýchzvířat, prezentace zemědělství pro MŠ a ZŠ v rámci informačního centra
  4.       Folklór,společné festivaly a workshopy a rozvoj turistického ruchu

Účastníci setkání měli možnost zanechat své kontakty pro ostatní MAS, které hledají partnera pro spolupráci. Setkání bylo realizováno za účelem výměny zkušeností s implementací SCLLD 2014 - 2020 a je financováno z finančních prostředků Celostátní sítě pro venkov.

SETKÁNÍ AKTÉRŮ ROZVOJE VENKOVA MAS OLOMOUCKÉHO A MAS ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dne 2. 10. 2017 proběhlo Setkání aktérů rozvoje venkova MAS Olomouckého a MAS Zlínského kraje na téma První zkušenosti s implementací PRV a příprava na projekty spolupráce. Setkání proběhlo za podpory Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupráci s Krajským sdružením MAS Zlínského kraje v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  Akce se konala v prostorech Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi.

 

 

V časovém rozmezí 9:00  - 14:00 jsme se zabývali několika tématy a to Aktuální informace RO SZIF Olomouc k implementaci PRV, první výzvy MAS a podmínky projektů spolupráce, Projekty spolupráce – zkušenosti s realizací, výměna zkušeností.

 

 

Na setkání zavítala ředitelka RO SZIF Olomouc Ing. Kateřina Mráčková s pracovníky  RO SZIF Olomouc a zástupci KS MAS Olomouckého kraje. Pracovníky RO SZIF Olomouc zastupovala Ing. Kateřina Benešová s Ing. Ivou Přichystalovou a panem Ing. Lukášem Holubíkem. Projekty spolupráce byly představeny zástupkyní MAS Horní Pomoraví, Ing. Hanou Olejníkovou. Setkání se účastnilo přes šest desítek osob. Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Prezentace ke stažení:

1. Zadávání veřejných zakázek, příklady dobré a špatné praxe - Ing. Holubík - ke stažení zde

2. Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - Ing. Přichystalová - ke stažení zde

3. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Ing. Benešová - ke stažení zde

Attachments:
Download this file (Benešová.pdf)Benešová.pdf[ ]1782 kB
Download this file (Holubík.pdf)Holubík.pdf[ ]2158 kB
Download this file (Přichystalová.pdf)Přichystalová.pdf[ ]7359 kB

Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice

 

Vyplnění údajů považujte za závazné. Od 25. 9. 2017 bude uzavřena registrace účastníků. Již nyní je rezervace pro 35 osob ze Slovenska. Pokud chcete pozvat své slovenské partnery, můžete jim pozvánku přeposlat. Registrace zde

 

Nabídka zajímavých aktivit Slováckého dvora/ možnost využití i druhý den/plavky a sportovní oblečení

1.Wellness - vnitřní ( sauna + whirpool)500,-Kč/hod.

2. Wellnes  - venkovní – dřevěná káď  350,-Kč/hod.

3. Adventure golf  90,-Kč/hra

4.  Zapůjčení kol a koleběžek 100,-Kč/ půl den

5. Vinný raut, 8-10 druhů vína s občerstvením 300,-Kč/ os.

Vybrané a nevybrané projekty v rámci 1. výzvy PRV

 

Výzva příjmu žádostí o dotaci v operačním programu Program rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko z.s. proběhla ve dnech 14. 7. 2017 – 11. 8. 2017. Příjem žádostí probíhal od 28. 7. 2017 – 11. 8. 2017.  Celkem bylo přijato 40 projektů v těchto 5 Fichích (opatřeních):

 

FICHE 1: Zlepšení technologické vybavenosti podniků  – 5 projektů
FICHE 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků  – 7 projektů
FICHE 4: Investice do zemědělských podniků – 19 projekty 
FICHE 5:  Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky – 7 projektů
FICHE 7: Zvyšování společenského využití lesa – 2 projekty

 

Všechny projekty byly posouzeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. V úterý  5. 9. 2017 se konalo jednání Výběrové komise, kde bylo Výběrovou komisí ohodnoceno celkem 40 projektů. Bodové výsledky se promítly do pořadí projektů v jednotlivých Fichích (opatřeních), které odsouhlasila Výběrová komise. Výsledky tohoto hodnocení byly předány Programovému výboru MAS. Programový výbor MAS Horňácko a Ostrožsko následně schválil pořadí a seznam vybraných projektů.Všech 40 projektů bylo vybráno k dotační podpoře z programu PRV SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Celková výše schválené dotace je 9 570 049,- Kč. Vybrané projekty budou registrovány žadateli přes Portál farmáře na RO SZIF v Olomouci nejpozději do 29. 9. 2017. Seznam vybraných projektů ke stažení zde.

 

Další informace