Konference pro Místní akční skupiny se statutem

Národní síť rozvoje venkova SR pod gescí Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR zorganizovala konferenci pro Místní akční skupiny se statutem ,,Místní rozvoj vedený komunitou – nástroj pro místní komunity na venkově“ ve dnech 28. – 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Bánská Bystrica). 

 

 

Na konferenci se účastnila také hlavní manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko, Jana Bujáková, která představila Příklady dobré praxe – projekty LEADER z České Republiky a projekty spolupráce v programovém období 2014 – 2020.

 

 

Probírané témata se týkala hlavně místního rozvoje vedeného komunitou v podmínkách PRV 2014 – 2020, vyhodnocení výzvy na překládání žádostí o schválení strategie CLLD a o udělení statutu MAS, příkladů dobré praxe – projekty LEADER, implementace CLLD v rámci PRV 2014 – 2020, kritérií pro výběr projektů MAS, atd.

Prezentace ke stažení zde.

PROBĚHLO: TOULAVÝ AUTOBUS ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

MAS Horňácko a Ostrožsko ve spoluráci s MAS Strážnicko připravilo exkurzi pro vedoucí pracovník škol a starosty. Akce probíhala v rámci projektu Místních akčních plánů MAP ORP Veselí nad Moravou.

 

 

Účastnící navštívili ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici kde se seznámili s projektem Zdravá škola. Dalším bodem program byla ZŠ Tvarožná Lhota, zde byl představen Zahradní učebna a přírodní zahrada. Exkurze byla ukončena na ZŠ a MŠ Radějov projektem Skutečně zdravá škola. Tento projekt probíhá ve školní jídelně a proto účastníci mohli ochutnat ,,skutečně zdravý" oběd.

 

 

Doufáme, že se účastníkům exkurze líbila, děkujeme za účast a těšíme se na brzké shledání.

PROBĚHLO: SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE VE VÝZVĚ Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dne 26. 10. 2017 se uskutečnil Seminář pro příjemce ve výzvě č. 1 PRV. Akce se konala v prostorech Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi. Příjemců dorazilo téměř na dvě desítky. 

 

 

 

 

Program semináře byl následující:

1. Představení příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 1 PRV MAS HaO, ke stažení zde

2. Představení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV

3. Spolupráce s MAS v rámci připomínek RO SZIF, dodržování termínů a dalších fází projektu, realizace, vyúčtování, udržitelnost

4. Důležité podklady a odkazy

 

Prezence účastníků ke stažení zde. Všem účastníkům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v dalších fázích projektu.

Attachments:
Download this file (Prezenčná listina školení.pdf)Prezenčná listina školení.pdf[ ]563 kB

Kulatý stůl starostů MAS Horňácka a Ostrožska, z. s. k programovému rámci IROP a OP Z v rámci SC 4. 1.

Dne 23. 10. 2017 se v prostorech Panského dvora ve Veselí nad Moravou usutečnil Kulatý stůl starostů MAS Horňácka a Ostrožska. Hlavními projednávanými tématy byl programový rámec IROP a OP Z v rámci SC 4.1.

 

 

Projedávaná témata:

- OP Z, ke stažení zde

- IROP, ke stažení zde

 

Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Attachments:
Download this file (IROP pdf.pdf)IROP pdf.pdf[ ]1757 kB
Download this file (OPZ kulatý stůl zaměstnanost PDF.pdf)OPZ kulatý stůl zaměstnanost PDF.pdf[ ]648 kB

Další informace