Podpořené žádosti 5. výzvy Folklórního fondu MAS

Dnes 24. dubna 2012  Výběrová komise MAS podpořila 19 žádostí přijatých do 5. výzvy Folklórního fondu. Z toho 7 žádostí je z Horňácka a 12 je z Ostrožska. Posuzována byla kvalita zpracování, účel akce, návaznost na další aktivity, soulad s Pravidly FF...

Seznam podpořených/nepodpořených  žádostí  naleznete ZDE.

Úspěšní žadatelé budou písemně vyrozuměni a vyzváni k podpisu smlouvy.

Pozvánka na ovocnářskou exkurzi

Hranická rozvojová agentura, z.s. a Rozvojové partnerství regionu Hranicko v rámci projektu Moravské a slezské ovocné stezky pořádá jednodenní exkurzi za ovocnářství a zpracováním ovoce na Hranicku.

Ovocnářská exkurze na Hranicku

27. dubna 2012

Místo: Bělotín, Lučice, Hranice, Hustopeče nad Bečvou

Čas

Činnost

9:30

Odjezd do Bělotína: Šromotovo náměstí v Hranicích

9.45 – 11.30

Bělotín, Lučice

 Prohlídka sadů

Moštárna a sušírna ovoce

 Vysazení stromu přátelství na závěr projektu.

12.10 - 13.00

Hranice

Včelařské muzeum Hranice

13.30 – 15.30

Hustopeče nad Bečvou

Moštárna Českého zahrádkářského svazu

 Prohlídka sadů: jabloně třicátých let, nové odrůdy.

Pálenice v Hustopečích nad Bečvou –Příjezd zpět do Hranic

Přihlásit se můžete na e-mailu:

 tomasova@hranickarozvojova.cz nebo telefonicky 739 430 576

Upozornění pro žadatele na zadávaní veřejných zakázek!

Upozornění pro žadatele/příjemce dotací z PRV – zadávání zakázek

tisková zpráva ze SZIF:
V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství - Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek.
Zejména upozorňujeme na zásadní změnu ve vymezení dotovaného zadavatele, kterým jenově každý subjekt zadávající veřejnou zakázku nejen na stavební práce, ale i na dodávky a služby, hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů.


Doporučení Ministerstva pro místní rozvoj k dalšímu postupu je uvedeno na adrese:
http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Doporuceni-MMR-o-postupu-u-zakazek-v-souvislosti-s
Žadatelé, kteří mají zaregistrované projekty z Programu rozvoje venkova, si mohou vyzvednout po 23. 4.2012 na příslušném RO SZIF aktuální publikaci: „Úplné znění zákona o veřejných zakázkách s komentářem k novele“, ve které jsou vyznačeny všechny změny platné od 1. 4. 2012. Publikace byla zajištěna z prostředků Technické pomoci PRV.
Přílohy:
Doporučení MMR - veřejné zakázky (PDF, 134 KB)

Seznam přijatých žádostí do Folklórního fondu MAS + posun harmonogramu

Do Folklórního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko bylo celkem přijato 22 žádostí o poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 210 000 Kč. Nyní čeká projekty administrativní kontrola a hodnocení Mikroregionem Horňácka, Mikroregionem Ostrožska a členy výběrové komise MAS.

Pro připomenutí v 5. výzvě Folklórního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko se mezi žadatele rozdělí příspěvek ve výši 100 000 Kč. Konečný seznam podpořených žádostí bude zveřejněn 25. dubna 2012.

Další informace