Aktuální seznam dokumentace k zadávacímu řízení a Žádost o proplacení dotace pro 13. kolo PRV (naše 6. výzva)

Pozor!

Žadatelé, kteří byli podpořeni v rámci 6. výzvy mají v Dokumentech pro příjemceaktuální verzi formuláře Žádosti o proplacení dotace pro 13. kolo PRV. Současně zde naleznete i instruktážní list pro správné vyplnění Žádosti o proplacneí dotace a Soupisku účetních dokladů. Soupiska se dá nově otevřít i ze Žádosti o proplacení dotace. NávodZDE.

Věnujete prosím i pozornost aktuálnímu znění Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení - říjen 2011. Naleznete ZDE.

V nejbližší době podávají Žádost  o proplacení dotace tyto projekty (dostavte se co nejdříve ke kontrole na naši MAS!!!):

Mikroregion Ostrožsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

Půjčovna lodiček Přízámčí Uh. Ostroh

30.11.2011

Český svaz včelařů, o.s., Základní organizace Uherský Ostroh

Materiální dovybavení ostrožských včelařů

30.11.2011

Český svaz včelařů, o.s., Základní organizace Ostrožská Nová Ves

Materiální dovybavení novoveských včelařů

30.11.2011

Víno Zlomek & Vávra s.r.o.

Modernizace provozovny na výrobu vína -  vinařství Zlomek&Vávra

30.11.2011

Město Uherský Ostroh

Dětské hřiště pro MŠ Sídliště

5.12.2011

 

Seznam vybraných projektů 7. výzvy (14.kolo PRV) Valnou hromadou MAS Horňácko a Ostrožsko

Včera 20.10.2011 Valná hromada MAS Horňácko a Ostrožsko schválila k podpoře financování z PRV ČR 2007 - 2013, osa IV. Leader, opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie: všech 7 zaregistrovaných projektů.

Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produktů ………........2 žádostí……. 381 955,- Kč
Fiche 6 Podpora zemědělských podnikatelů ……………………… 5 žádostí……. 520 100,- Kč

Celková výše poskytnuté dotace pro vybrané projekty 7. výzvy: 902 055,- Kč.

Seznam projektů naleznete ZDE.

O konečném schválení podpory rozhodne Státní zemědělský intervenční fond.

Podnikatelé z Horňácka a Ostrožska mají možnost získat informace o dotacích v roce 2012!

MAS Horňácko a Ostrožsko ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín, Uherské Hradiště a Okresní agrální komorou Hodonín bude pořádat seminář pro podnikatele z Horňácka a Ostrožska na téma: možnosti využití dotačních titulů v roce 2012.

Číst dál: Podnikatelé z Horňácka a Ostrožska mají možnost získat informace o dotacích v roce 2012!

SZIF oficiálně schválil projekty 6. výzvy (13. kolo PRV)

 

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 18. října 2011 schváleno v NUTS II Střední Morava 187 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 68.759.946,- Kč.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS a finančních prostředků alokovaných jednotlivými MAS na Výzvu. RO SZIF Olomouc schválil projekty, které splňovaly všechny podmínky Pravidel.

Seznam schválených projektů naší MAS naleznete ZDE (strana 2. a 3.).

Žadatelé mohou v nejbližších dnech očekávat zvací dopis k podpisu Dohody o dotaci.

Další informace