II. VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŘEDITELŮ MAP TRUTNOVSKO

Když se 4. října vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů realizačního týmu MAP Trutnovsko z našeho regionu na cestu na jižní Moravu, nikdo neměl ani zdání, jak nabitý den plný zajímavého programu, setkávání a poznávání, je čeká. Příjezd do Velkých Bílovic proběhl již za tmy, a tak všichni spatřili malebnost kraje, jehož dočasnou součástí se stali, až na druhý den ráno.

Honzk

 

 

Posilněni vydatným spánkem v útulném penzionu U Vinohradu se členové výjezdního zasedání vydali do nedalekého Veselí nad Moravou. Zde byli očekáváni Janou Bujákovou, manažerkou MAS Horňácko a Ostrožsko, která skupinu přivítala a pozvala na plavbu po Baťově kanále. Zázemím pro společné setkání a pracovně-přátelské jednání se tak stala loď Noe, na jejíž palubě byli přítomní „zaplaveni“ informacemi o historii Baťova kanálu, jeho současné funkci a významu pro region. Hlavním tématem však byla výměna zkušeností členů týmů MAP a spolupráce Místních akčních skupin.

 

 

 

Odpolední program započal přesunem do obce Dolní Bojanovice, kde hlavním cílem byla základní a mateřská škola, jež letos slaví 10 let vzájemné spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. Účastníci exkurze zde zavítali na místo jim blízké – do školní sborovny a spolu s ředitelem Martinem Maňasem zasedli ke společné diskuzi. Otázek a odpovědí bylo mnoho, řešilo se především financování škol, inkluzivní vzdělávání, administrativní zatížení ředitelů, problematika kapacity škol a koordinace zaměstnanců. V případě ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice se oproti školám našeho regionu jedná o dvojnásobný počet jak zaměstnanců, tak žáků, což klade větší důraz na manažerské schopnosti při řízení tak velkého kolektivu.

Poté následovala prohlídka budovy devítileté a mateřské školy. Na zdejších rozlehlýchchodbách vládne přátelská atmosféra, zdi jsou vyzdobené nápaditými pracemi žáků a moderně vybavené třídy hrají veselými barvami. Bonusem během prohlídky bylo setkání s některými členy „domácího“ pedagogického sboru i jejich žáky. Kromě pozdravu nikdo nezapomíná přidat i úsměv.

V podvečer se delegace přesunula zpět do Velkých Bílovic, a to přímo na obecní úřad. Energická Marie Vlková, starostka největší vinařské obce v ČR, představila svou „dědinu“ naprosto vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších detailů – jak jinak než s úsměvem na rtech. Později se paní starostka připojila ke společnému posezení s účastníky výjezdního zasedání a debata, která vedla od péče o obec, přes tradice jižní Moravy až po práci na vinohradě, vyvrcholila nabídkou vzájemné spolupráce.

 

 Na zpáteční cestě probíhalo hodnocení celé akce. Její přínos zhodnotila ředitelka ZŠ a MŠ Hajnice Martina Švorcová slovy: „Setkání ředitelů z regionu nás všechny sblížilo a obohatilo v neformální rovině, ale zároveň to byla příležitost nahlédnout ‚do kuchyně‘ násobně větší školy a seznámit se s novým způsobem vedení a manažerských dovedností.“

 

 

Jana Peterková 

MAP Trutnovsko

Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice, 2. 10. 2017 - 3. 10. 2017

Ve dnech 2. 10. 2017 – 3. 10. 2017 se konalo Diskusní fórum zaměřené na proklety spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice. Fórum se uskutečnilo pod záštitou Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s partnery Sítě regionu Střední Morava. Počet účastníků se vyšplhal na 68 osob a konala se v prostorech Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi.

Akce byla zahájena v 15:00 a ukončena v 13:00 následující den. Diskusní fórum zahájil předseda MAS Horňácko a Ostrožsko, Mgr. Vlastmil Vaněk. Následně akci zahájil předseda NS MAS ČR, Ing. Jiří Krist. K zahájení se přidal také předseda NS MAS SK, Ing. Lubomír Lorencz. Významnými hosty byly zástupci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ing. Viliam Bružeňák a Ing. Ingrid Kociánová, a zástupkyně Agentury pre rozvoj vidieka SK.

 

 

Projednávaná témata:

  1.       Program Leader Slovenska – Mgr. Ingrid Kociánová, ke stažení zde
  2.       Program Leader České Republiky – Jana Bujáková a Ing. Michaela Škrobánková, ke stažení zde
  3.       Mezinárodní spolupráce ,,Balkán“ – Ing. Roman Haken, ke stažení zde
  4.       Mezinárodní spolupráce ,,Grúzie“ -  Ing. Radim Sršeň

Hlavním účelem fóra byla práce týmu PS mezinárodní spolupráce (sběr projektových záměrů). Účastníci představili své potřeby a nápady, následně byly rozdělení do pracovních skupin a ve svých pracovních skupinách pracovali na zvoleném tématu.  Spolupráce probíhala formou kulatých stolů k projektovým záměrům. Závěrem konference proběhla prezentace výstupů konference (projektové záměry). Celkem vznikly 4 pracovní skupiny PS mezinárodní spolupráce a z těchto skupin vznikly 4 projektové záměry.

 

 

 Projektové záměry:

  1.          Motivace regionálních producentů
  2.          Voda v krajině
  3.   Mobilní výstavní a prezentační zařízení pro chov drobných hospodářskýchzvířat, prezentace zemědělství pro MŠ a ZŠ v rámci informačního centra
  4.       Folklór,společné festivaly a workshopy a rozvoj turistického ruchu

Účastníci setkání měli možnost zanechat své kontakty pro ostatní MAS, které hledají partnera pro spolupráci. Setkání bylo realizováno za účelem výměny zkušeností s implementací SCLLD 2014 - 2020 a je financováno z finančních prostředků Celostátní sítě pro venkov.

SETKÁNÍ AKTÉRŮ ROZVOJE VENKOVA MAS OLOMOUCKÉHO A MAS ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dne 2. 10. 2017 proběhlo Setkání aktérů rozvoje venkova MAS Olomouckého a MAS Zlínského kraje na téma První zkušenosti s implementací PRV a příprava na projekty spolupráce. Setkání proběhlo za podpory Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupráci s Krajským sdružením MAS Zlínského kraje v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  Akce se konala v prostorech Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi.

 

 

V časovém rozmezí 9:00  - 14:00 jsme se zabývali několika tématy a to Aktuální informace RO SZIF Olomouc k implementaci PRV, první výzvy MAS a podmínky projektů spolupráce, Projekty spolupráce – zkušenosti s realizací, výměna zkušeností.

 

 

Na setkání zavítala ředitelka RO SZIF Olomouc Ing. Kateřina Mráčková s pracovníky  RO SZIF Olomouc a zástupci KS MAS Olomouckého kraje. Pracovníky RO SZIF Olomouc zastupovala Ing. Kateřina Benešová s Ing. Ivou Přichystalovou a panem Ing. Lukášem Holubíkem. Projekty spolupráce byly představeny zástupkyní MAS Horní Pomoraví, Ing. Hanou Olejníkovou. Setkání se účastnilo přes šest desítek osob. Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Prezentace ke stažení:

1. Zadávání veřejných zakázek, příklady dobré a špatné praxe - Ing. Holubík - ke stažení zde

2. Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - Ing. Přichystalová - ke stažení zde

3. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Ing. Benešová - ke stažení zde

Attachments:
Download this file (Benešová.pdf)Benešová.pdf[ ]1782 kB
Download this file (Holubík.pdf)Holubík.pdf[ ]2158 kB
Download this file (Přichystalová.pdf)Přichystalová.pdf[ ]7359 kB

Další informace