VYHLÁŠENÍ VÝZEV OP ŽP

Dne 15. 3. 2019 byly vyhlašeny výzvy v rámci OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020.

 

Aktivita č. 1 - Sídelní zeleň 

Výše alokace: 3 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Aktivita č. 2 - Realizace ÚSES

Výše alokace: 4 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 500 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Aktivita č. 3 - Protierozní opatření

Výše alokace: 2 000 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Více informací naleznete zde.

Valná hromada MAS HaO 26. 2. 2019

Dne 26. 2. 2019 se uskutečnila Valná hromada MAS Horňácko a Ostrožsko, která se konala v prostorech Čechova dvora v Louce.

 

Hlavními body jednání byly změny v členské základně, volba nových zástupců do MAS, schválení rozpočtu hospodaření MAS na rok 2019,změna strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 2017 - 2023 - změna finančního plánu a návrh na provedení účetního auditu pro rok 2018.

 

Zápis včetně příloh ke stažení zde.

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP II.

Ve dnech 5. 2. - 6. 2. 2019 se konala jednání pracovních skupin projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice.

 První den jednání byl věnován setkání pracovních skupin matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a rovné příležitosti. Úvodem jednání proběhlo společné zasedání PS a následovalo samostatné zasedání průřezových PS.  Projednány byly předložené náměty na témata pro rok 2019 a plán aktivit s vazbou na analytickou a implementační část MAP II. Projednán a schválen byl harmonogram zasedání a plán práce dané pracovní skupiny v roce 2019.

 

 

Druhý jednací den byl věnován jednání pracovních skupin financování škol, garanti škol a leadři. V první části programu v rámci společného zasedání byly představeny náměty pro práci v tématických PS projektu MAP II. Později se uskutečnilo samostatné zasedání tématických PS, kde byl projednán plán aktivit, navržená témata a schválen  harmonogram zasedání a plán práce dané pracovní skupiny v roce 2019.

 

 

Jednání se uskutečnila za přítomnosti pracovníků naší MAS a MAS Strážnicko. Prezentace ke stažení zde.

 

Další informace