Navýšení alokace

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s., na základě zprávy z Ministerstva zemědělství bude v roce 2020 navyšovat finanční prostředky v OP Programu rozvoje venkova o 11 000 000,- Kč.

MAS je povinna si nejdříve upravit  strategický dokument včetně plnění indikátorů.

Proto připravujeme vyhlášení nových výzev pro žadatele v regionu nejdříve v březnu, kde bude otevřeno i nové dotační opatření pro Rozvoj obcí a spolků.

MAS Horňácko a Ostrožsko nabízí nově v regionu možnost podpory v rámci OP Programu rozvoje venkova na období 2014-2023 ve výši 32 559 640,- Kč.

V současnosti úspěšní žadatelé vyčerpali částku ve výši 15 120 328,- Kč.

Těšíme se na další Vaše projektové záměry a spolupráci.

eurosGettyIDanitaDelimont-5932e1283df78c08ab04de54

Podpora JMK

V rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019" nám byla poskytnuta finanční částka na Podporu provozu MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Pamětní deska

 

Vyhlášení výzvy IROP

Dne 13. 12. 2019 byla vyhlášena 8. výzva v rámci programu IROP - Rozvoj škol IV.

Více informací naleznete zde.

ZMĚNA - prodloužení výzvy OPZ

pozor-zmena

Změna výzvy spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí výzvy č. 5 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY do 31. 12. 2019.

Modifikovaná výzva ke stažení zde.

Další informace