Seznam přijatých žádostí ve výzvách MAS HaO v rámci OP IROP, Doprava I.

V rámci OP IROP, výzvy Doprava I., bylo přijato celkem 7 žádostí. Celkové způsobilé výdaje činí 20 525 621,65 Kč. Seznam přijatých žádostí ke stažení zde.

 

Upozornění pro žadatele IROP

Prodloužení termínu výzvy „MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení I. "

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je do 30.3.2018 do 14.00 hod. Výzva ke stažení zde.

 

Seznam přijatých žádostí ve výzvách MAS Horňácko a Ostrožsko v OP Zaměstnanost

MAS Horňácko a Ostrožsko vyhlásila v rámci OP ZAM celkem dvě výzvy a to Zaměstnanost a Prorodinná opatření. Celkem byly podány 4 projekty. Celkové způsobilé výdaje činí 5 220 875,- Kč. Seznam přijatých žádostí ke stažení zde.

Attachments:
Download this file (Přijaté žádosti_OP Z.pdf)Přijaté žádosti_OP Z.pdf[ ]771 kB

Vybrané a nevybrané projekty v rámci 2. výzvy PRV

Dne 9.2.2018 ve 12:00 hodin byl v rámci Výzvy č. 2 PRV ukončen příjem žádostí o dotaciK tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 23 žádostí, z toho 6 žádostí bylo podáno v rámci Fiche 1, 12 žádostí ve Fichi 2, 3 žádosti ve Fichi 5, 1 žádost ve Fichi 6, 1 žádost ve Fichi 7, 0 žádostí ve Fichi 8.

 

 

Celková částka požadované dotace je 7 263 086 Kč. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Seznam přijatých žádostí ke stažení zde.

Další informace