STUDIJNÍ CESTA MAS KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY

Ve dnech 10. 4. - 12. 4. 2019 zavítala na naše území exkurze ze spřátelené Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o. p. s. Zástupci MAS Království - Jestřebí hory trávili exkurzi v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem, kde navštívili úspěšná vinařství, městský úřad a místní základní a mateřskou školu.

58379464_2200587553329075_560207853026017280_o.jpg

 

Na obecním úřadě se seznámili s chodem obce a byly představeny projekty jak v administraci, tak zrealizované projekty na místě. Celou obec představila paní starostka Svatava Blahynková. Základní školou provázela paní ředitelka Mgr. Ladislava Nosková, předvedla zrealizované projekty, které škola využívá a projevila své nadšení pro využívání a realizování dalších projektů.

 

 

58441428_2200587046662459_4855833932584714240_o.jpg

 

Další cesty směřovaly za úspěšnými vinaři do Víno Hruška, Vinařství Staňkovi a Vinařství Vyskočilovi. Vinaři nastínili svá know-how, výrobní procesy a představili své odrůdy vín. Hlavním cílem návštěvy vinařů byly jejich úspěšné projekty, které představily a následně se diskutovalo o dotacích, které čerpají.

 

 

58378610_2200587969995700_282148187064500224_n.jpg

 

Zástupcům spřátelené MAS děkujeme za návštěvu a doufáme, že naše projekty byly inspirací pro jejich další činnost. Těšíme se na další setkání.

VÝŠLAP S MALANAMA

VYHLÁŠENÍ VÝZEV OP ŽP

Dne 15. 3. 2019 byly vyhlašeny výzvy v rámci OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020.

 

Aktivita č. 1 - Sídelní zeleň 

Výše alokace: 3 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Aktivita č. 2 - Realizace ÚSES

Výše alokace: 4 500 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 500 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Aktivita č. 3 - Protierozní opatření

Výše alokace: 2 000 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000,- Kč

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2019 v 20:00

 

Více informací naleznete zde.

Další informace