Dobrovolnická služba
Lektor: Michal Umlauf
Vydáno: 06-04-2013
Úroveň: Střední

Uvolňování lekcí: Vše najednou
Certifikát: Finish all lessons and pass final exam
Obsah
Tento kurz je ZDARMA pro registrované!  
Zobrazené Úroveň
Úvod
Charakteristika dobrovolnické služby
Zákon o dobrovolnické službě
Možnosti zapojení do dobrovolnické služby v ČR
Představení organizací věnujících se dobrovolnické službě
Systém organizace dobrovolnické služby, role koordinátora
Závěr
Tento kurz je ZDARMA pro registrované!  
Popis

horizont barvaŽivot společnosti kolem nás se neustále zrychluje a zrychluje, a nejde jenom o život společnosti okolo nás, ale i náš osobní život. O to více vystupují do popředí lidé, kteří se velmi trefně v českém jazyce označují slovem „dobrovolníci“ (dobrá vůle), kteří jsou schopni ze svého tolik nabytého a drahocenného času darovat cenné chvíle zdarma pro pomoc, podporu a radost druhého člověka, společnosti, okolí nebo životního prostředí.

Tématický materiál, který máte před sebou chce představit dobrovolnickou službu, poukázat na otázky, které s ní souvisí a připravit případné zájemce z řad dobrovolníků nebo také organizace, které by se dobrovolnické službě rády věnovaly, na to, co je pro rozběhnutí a zapojení se do dobrovolnického programu důležité.

Vzdělávací text je rozdělený do pěti kapitol, v nichž se vám nabízí příležitost vstoupit do problematiky dobrovolnictví, seznámit s těmi nejdůležitějšími východisky pro realizaci dobrovolnických programů a pochopitelně vás chce také inspirovat a motivovat k zapojení se do některé z mnoha možností dobrovolnických aktivit. Každá kapitola obsahuje také několik otázek, jejichž správné zodpovězení vám potvrdí, jestli se v dané problematice dobře orientujete a jestli jste podstatné skutečnosti správně pochopili.

Autoři tohoto materiálu jsou spojení s působením obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc, která chce v duchu tradic svého zřizovatele, tedy Řádu maltézských rytířů, jenž si v letošním roce připomíná výročí 900 let od svého oficiálního ustanovení, rozvíjet občanské ctnosti, které k „rytířskému“ duchu bezesporu náleží. Jednou z oblastí jejího působení je právě dobrovolnická služba a rozvíjení dobrovolnictví.

Dokázat být dobrovolníkem znamená být schopen postavit svůj život na jiných hodnotách než pouhopouhém účetním počítání typu „má dáti – dal“, ale otevřít své schopnosti, dovednosti, osobnostní charakteristiky a předpoklady jako dar pro druhého člověka, pro své okolí. Snad není příliš idealistické vyslovit už v úvodu tohoto materiálu jedno přání: Kdyby každý člověk dokázal darovat hodinu času týdně zdarma někomu jinému, komu jeho aktivita pomůže, svět by byl určitě jiný.

Kéž vám tento materiál pomůže vnímat dobrovolnickou službu jako důležitou součást života občanské společnosti a jako neodmyslitelnou součást života každého člověka směřující k jeho obohacení a osobnímu rozvoji.

Cena
Lektor
Michal Umlauf

Vystudoval teologii na CMTF UP Olomouc a Lateránské univerzitě v Římě, pracuje jako vedoucí center Maltézské pomoci v Olomoucké diecézi a odborný asistent na CMTF. Věnuje se otázkám dobrovolnictví, vztahu sociální práce a pastorační činnosti církve, spirituality a křesťanské sociální etiky. Je ženatý a s rodinou žije v Olomouci.  

 


Kurzy tohoto lektora

Název Obtížnost Datum uvolnění
Dobrovolnická služba 06-04-2013
Požadavky

Jiné:

 

Další zdroje:

www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx

Knihy:

  1. 1Literatura

Brumovská, T., Seidlová Málková, G. Mentoring (Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví) Praha:Portál, 2010.

Dobrovolníci. Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Hestia: Praha, 2001.

Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994.

Frič, P., Pospíšilová, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010.

Frič,P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha: NROS a Agnes, 2001.

Kořínková, I., Tošner, J., Zemanová, B. Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích. Praha: FN Motol a Hestia Národní dobrovolnické centrum, 2004.

Materiál ke školení dobrovolníků, ADRA, Dobrovolnické centrum ADRA, Frýdek-Místek.

Ochman, M., Jordan, P. Dobrovolníci: cenný zdroj pomoci. Baltimore: The Hopkins Univerzity Institut for Policy Studies, 1997.

Právní úprava dobrovolnictví ve vybraných zemích EU. Srovnávací studie. Praha: Parlament ČR, březen 2007.

Sborníky z každoročních konferencí Kroměříž

Tošner, J., Sozanská, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2002. (nově vydáno 2006)

Tošner,J. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Praha: Hestia, 2003.

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

Powered by: Guru: Joomla LMS

Další informace