Fiche

Fiche platné od 9. výzvy (18. kolo PRV)

 • Fiche 1Podpora cestovního ruchu - ubytování a sport
 • Fiche 5Podpora drobných výrobců místních produktů
 • Fiche 6Podpora zemědělských podnikatelů
 • Fiche 7Podpora drobných podnikatelů

Fiche platné od 8. výzvy (15. kolo PRV)

 • Fiche 1 - Porpora cestovního ruchu - ubytování a sport
 • Fiche 4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 • Fiche 5 - Podpora drobných výrobců místních produktů

 • Fiche 6 - Podpora zemědělských podnikatelů
 • Fiche 7 - Podpora drobných podnikatelů

Nové  Fiche platné od 7. výzvy (14. kolo PRV)

 • Fiche 6 - Podpora zemědělských podnikatelů
 • Fiche 7 - Podpora drobných podnikatelů

Aktuální Fiche platné od 6. výzvy (13. kolo PRV)

 • Fiche 1 - Porpora cestovního ruchu - ubytování a sport
 • Fiche 2 - Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

 • Fiche 3 - Občanské vybavení pro děti a mládež

 • Fiche 4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 • Fiche 5 - Podpora drobných výrobců místních produktů

Fiche platné do 31. 12. 2010 do 5. výzvy (10. kolo PRV)

 • Fiche 1 - Porpora cestovního ruchu - ubytování a sport

 • Fiche 2 - Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

 • Fiche 3 - Občanské vybavení pro děti a mládež

 • Fiche 4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 • Fiche 5 - Podpora drobných výrobců místních produktů

   

Další informace