Folklórní fond

Existence folklórního fondu Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů, které se ztotožňují s cíli grantového programu a chtějí pomáhat udržovat a rozvíjet lidové tradice v místním prostředí. Základní skupinu dárců tvoří žadatelé, kteří uspěli se svými žádostmi o dotaci v programu Leader. Všechny předložené žádosti do Folklórního fondu MAS hodnotí Výběrová komise MAS podle stanovených preferenčních kritérií. Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko je navíc otevřen i pro místní podnikatele, kteří by se chtěli v tomto grantovém programu společně angažovat a případně se i spolupodílet na výběru úspěšných žádostí.

Cílem Folklórního fondu MAS je pomáhat všem organizacím, spolkům i jedincům, kteří mají omezené finanční možnosti realizovat akce přispívající k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mládeže se zaměřením na oblast folklórních a kulturních aktivit, především na záchranu lidového tance verbuňk.

                    rgrg

Další informace