Školy pro venkov

"ŠKOLY PRO VENKOV"

V červnu 2010 byl oficiálně schválen projekt "ŠKOLY PRO VENKOV", kterého se účastníme jako partneři. Jedná se o velkolepý projekt, do kterého budou zapojeny všechny základní školy na Ostrožsku i Horňácku, které mají 2. stupeň!

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 14

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.1

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 11.10.2010  do 31.08.2013

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 35,0

 

Kód prioritního tématu: 72

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné

přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a

odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování

dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní

ekonomiku

 

Stručný obsah projektu:

 

Všeobecným cílem předkládaného projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ZŠ v oblasti principů udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím spolupráce škol v různých regionech ČR. Do projektu bude zapojeno 17 škol ve 3 regionech ČR, v rámci kterých byly analyzovány potřeby více propojit učivo ZŠ s místními reáliemi, tj. potřeba učit se obecným poznatkům (o přírodě, kultuře, historii) na základě poznání nejbližšího okolí žáků. Tím totiž vzniká vztah k místu kde žijí, což je současně velmi efektivní způsob jak u žáků posilovat vnímání principů udržitelného rozvoje. Projekt obsahuje několik klíčových aktivit, které se budou uskutečňovat paralelně ve všech zapojených školách a budou směřovat k vytvoření nejdříve pracovních sešitů pro EVVO a následně i Regionální publikace o území zapojených škol. Tyto zásadní aktivity jsou pak doplněny aktivitami, které přinesou vzájemný přenos zkušeností a know-how (projekt. dny, týdny, konference apod.)

Rozpočet podle subjektů:

 

NAD ORLICÍ, o.p.s.                                                                                       4 491 363 Kč

INEX - SDA Kostelecké Horky                                                                         859 707 Kč

Novohradská občanská společnost o.s.                                                           4 975 467 Kč

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko                                                   6 856 200 Kč

 

Rozpočet projektu celkem:                                                                          17 182 737 Kč

Více informací zde

 

Další informace