Získané dotace MAS

Podpora Zlínského kraje 2016 - 2020

MAS HaO obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 242 916 ,- Kč. Dotace je poskytnuta v rámci 6. výzvy IROP ,,Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS".

Podpora Zlínského kraje v roce 2014

 

 

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. návratnou finanční výpomoc v celkové výši 230 000,- Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na období 2014 - 2020.

Další informace