Vztah k regionu, lokálnímu společenství

rozvoj vztahu k regionu, komunitě; lokální význam občanství, euroobčanství, globální občanství; udržování a vytváření nových tradic; podpora mezigeneračního dialogu a age managementu; společenská odpovědnost firem, vztah ke kulturnímu dědictví a vzdělávání k ochraně a péči o kulturní památky


Kurzy v této kategorii:
Powered by: Guru: Joomla LMS

Další informace