Monitorovací výbor

Monitorovací výbor – je orgánem MAS a tvoří jej 3 osoby, které schvaluje Valná hromada. Mezi činnosti vykonávané monitorovacím výborem patří:

  • dozor nad realizací SPL
  • kontrola dodržování pravidel pro administrativní proces s důrazem na hodnocení a výběr projektů
  • pomoc s přípravou žádostí žadatelům
  • kontrola plnění podmínek prováděných projektů
  • provádění kontrol realizace projektů
  • zpracovává podklady pro jednání monitorovacího výboru

Audit za rok 2008

Audit za rok 2009

Audit za rok 2010

 

Současné složení členů monitorovacího výboru, schválené valnou hromadou MAS 28.1.2011 na období 2007 - 2013:

Alena Cíchová

Ing. Libor Zlomek

Stanislav Tureček 

2011

Zápis z MV 24.11.2011

Zápis z MV 29. 3. 2011

Audit za rok 2011

Audit za rok 2012

Další informace