Programový výbor

Programový výbor - dle nových stanov MAS Horňácko a Ostrožsko, schválených valnou hromadou dne 20.2.2015:

Programový výbor je orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci. Členové Programového výboru musí být členy – partnery MAS, přičemž musí být při skladbě programového výboru vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor nebo jiná zájmová skupina nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. Členové Programového výboru jsou voleni valnou hromadou na dobu 4 let, opakované zvolení je možné.

Programový výbor tvoří předseda MAS a 6 dalších členů volených valnou hromadou MAS. Předseda MAS je zároveň předsedou Programového výboru. Předseda svolává a řídí zasedání Programového výboru. Podílí se na přípravě SPL.

Mezi činnosti programového výboru patří zejména:

 • uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s dalšími pracovníky MAS,
 • výzvách k podávání projektů,
 • hodnocení kritérií přijatelnosti
 • schvalování výběru projektů provedených Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět Výběrové komisi se svými připomínkami k doplnění,
 • svolání valné hromady, a to nejméně jedenkrát ročně,
 • dalších záležitostech souvisejících s činností MAS na rozhodovací úrovni, které nespadají do pravomoci jiných orgánů MAS.

 

Složení členů programového výboru schválené valnou hromadou MAS dne 19. 11. 2019:

Za podnikatelský sektor:

 • Ing. Jiří Prášek - podnikatel (FO)
 • Alena Cíchová - podnikatelka (FO)
 • Jarmila Hrušková - Matice svatoantonínská, z.s. (PO)
 • Mgr. Vlastimil Vaněk - ČSV, z.s. ZO Uh. Ostroh (PO)

Za veřejný sektor: 

 • Ing. Martin Křižan - zástupce města Hluk (PO)
 • JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. - zástupce města Veselí nad Moravou (PO)
 • Milan Kostelanský - zástupce obce Kuželov (PO)

 

2020

Zápis z PV 14. 2. 2020

 

2019

Zápis z PV 20.9.2019

Zápis z PV 28. 6. 2019

Zápis z PV 7.6.2019

Zápis z PV 8. 4. 2019

Zápis z PV  14. 1. 2019

 

2018

Zápis z PV 13. 12. 2018

Zápis z  PV 19.11.2018

Zápis z PV 12. 10. 2018

Zápis z PV 15. 8. 2018

Zápis z PV 23. 7. 2018

Zápis z PV 11. 5. 2018

Zápis z PV 16. 3. 2018

Zápis z PV 12. 2. 2018

 

2017

Zápis z PV 6. 9. 2017

Zápis PV 10. 7. 2017

Zápis PV 21_4_2017

 

2016

Zápis z PV 5_12_2016

Zápis z PV 23_9_2016

Zápis PV z 20_6_2016

Zápis Pv 14_3_2016

 

2015

Zápis z PV 2.12.2015

Zápis z PV 20.4.2015

Zápis z PV 9.10.2015

 

2013

Zápis z PV 8.4.2013

Zápis z PV 12.3.2013

Zápis z PV 11.1.2013

 

2012

Zápis z PV 12.12.2012

Zápis z PV 21.11.2012

Zápis z PV 10.7.2012

Zápis z PV 2.5.2012

Zápis z PV 6.3.2012

 

2011

Zápis z PV 12.12.2011

Zápis z PV 17.10.2011

Zápis z PV 14. 7. 2011

Zápis z PV 10. 6. 2011

Zápis z PV 29. 3. 2011

Zápis z PV 9. 3. 2011

Zápis z PV 25. 1. 2011

 

2010

Zápis z PV 20. 12. 2010

Zápis z PV 18. 11. 2010

Zápis z PV 17. 6. 2010

Zápis z PV 18. 2. 2010

 

2009

Zápis z PV 24. 11. 2009

Zápis z PV 9. 10. 2009

Zápis z PV 27. 5. 2009

Zápis z PV 23. 4. 2009

Zápis z PV 3. 4. 2009

Zápis z PV 26. 3. 2009

Zápis z PV 26. 2. 2009

Zápis z PV 20. 1. 2009

 

2008

Zápis z PV 23. 6. 2008

 

2007

Zápis z PV 19. 2. 2007

 

2006

Zápis z PV 24. 2. 2006

 

2005

Zápis z PV 23. 6. 2008

Další informace