Seznam členů

Přihláška pro nové členy zde.

Podmínky pro přistoupení člena spolku zde.

48 hornacko ostrozsko

Seznam pracovních skupin spolku:

1. Nezisková a sociální oblast

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Členové pracovní skupiny:

 • Jarmila Hrušková
 • Vendula Marková
 • Mgr. Vlastimil Vaněk

2. Podnikání

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Členové pracovní skupiny:

 • Ing. Antonín Kolůch
 • Alena Vyskočilová
 • Lenka Buráňová
 • Karel Janík
 • Hana Minaříková
 • Jan Čerešňák
 • František Křivák

3. Cestovní ruch

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Členové pracovní skupiny:

 • Radek Komárek
 • Hana Habartová
 • Stanislav Tureček
 • Alena Cíchová

4. Životní prostředí

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Členové pracovní skupiny:

 • Marie Petrů, Dis.
 • Ing. Jiří Prášek
 • Antonín Jelének

5. Vzdělávání a zaměstnanost

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Členové pracovní skupiny:

 • Ing. Miloš Valenta
 • Tomáš Vávra
 • Mirek Malůš
 • Miroslav Kuřimský
 • Mgr. Ivana Majíčková

6. Rozvoj obcí

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Členové pracovní skupiny:

 • Ing. Vlastimil Petřík
 • Ing. Roman Tuháček
 • Bohuslav Vávra
 • Antonín Minařík
 • Ing. Petr Šmidrkal
 • Ing. Radim Buzík
 • JUDr. Ladislav Čerešňák
 • Mgr. Antonín Okénka
 • Mgr. Pavel Gráf
 • Dalibor Procházka
 • JUDr. PhDr. Petr Kolář PhD.
 • Mgr. Marta Polášková
 • Ing. Martin Křižan
 • Ing. Jaroslava Bedřichová
 • Igor Vavřík
 • Milan Kostelanský
 • Petr Horňák
 • Svatava Blahynková

7. Kulturní dědictví

Vedoucí pracovní skupiny: Jana Bujáková

Čleové pracovní skupiny:

 • Vít Hrabal
 • Miroslav Minařík


Seznam členů MAS Horňácko a Ostrožsko, schválený valnou hromadou dne 26.2.2019

Seznam členů MAS:

 

Individuální statutární orgán

1. Předseda MAS

Český svaz včelařů, o.s., Základní organizace Uherský Ostroh

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Mgr. Vlastimil Vaněk
E-mail: vanekvlastik@seznam.cz

Pracovní skupina: Nezisková a sociální oblast

 

2. Místopředseda MAS

Ing. Jiří Prášek

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Ing. Jiří Prášek
E-mail: jiri-prasek@seznam.cz

Pracovní skupina: Životní prostředí

 


 

Programový výbor

Ing. Jiří Prášek

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Ing. Jiří Prášek
E-mail: jiri-prasek@seznam.cz

Pracovní skupina: Životní prostředí

 

Český svaz včelařů, o.s., Základní organizace Uherský Ostroh

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Mgr. Vlastimil Vaněk

Email: vanekvlastik@seznam.cz

Pracovní skupina: Nezisková a sociální oblast

 

3. Obec Boršice u Blatnice

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Bohuslav Vávra
E-mail: starosta.borsice.blatnice@seznam.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

4. Alena Vyskočilová

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Alena Vyskočilová
E-mail: svyskocil@seznam.cz

Pracovní skupina: Podnikání

 

5. Alena Cíchová

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Alena Cíchová
E-mail: alenacichova@email.cz

Pracovní skupina: Cestovní ruch

 

6. Město Veselí nad Moravou

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
E-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

7.Matice Svatoantonínská o.s.

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Jarmila Hrušková
E-mail: hrus@email.cz 

Pracovní skupina: Nezisková a sociální oblast

 


 

Výběrová komise

8.UNIS JAKOS, s.r.o.

Právní forma: PO, statutární zástupce

Pověřený zástupce: František Křivák
E-mail: krivak.frantisek@seznam.cz

Pracovní skupina: Podnikání

 

9. Lenka Buráňová

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Lenka Buráňová
E-mail: buranova@seznam.cz

Pracovní skupina: Podnikání

 

10.Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Právní forma: PO, statutární zástupce

Pověřený zástupce: Marie Petrů DiS.
E-mail: petru@bilekarpaty.cz

Pracovní skupina: Životní prostředí

 

11. Obec Ostrožská Nová Ves

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Jaroslava Bedřichová
E-mail: starosta@onves.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí


12.Antonín Jelének

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Antonín Jelének
E-mail: antonin.jelenek@seznam.cz

Pracovní skupina: Životní prostředí

 

13. Obec Nová Lhota


Právní forma: PO, pověřený zástupce

Pověřený zástupce: Mgr. Antonín Okénka
E-mail: starosta.novalhota@seznam.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

14. Město Hluk

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Martin Křižan
E-mail: starosta@mestohluk.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

15.Mužský pěvecký sbor, o.s., Boršičané

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Vít Hrabal
E-mail: hrabal@seznam.cz

Pracovní skupina: Kulturní dědictví

 

16.Snails Kunovice

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Miroslav Kuřimský
E-mail: kurimsky@agenturanp.cz

Pracovní skupina: Vzdělání a zaměstnanost

 


 

Kontrolní a revizní komise

17. Obec Louka

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Radim Buzík
E-mail: starosta@obeclouka.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

18. Ostrožsko a.s.

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Ing. Antonín Kolůch
E-mail: info@ostrozskoas.cz

Pracovní skupina: Podnikání

 

19.Český svaz včelařů o.s., Základní organizace Ostrožská Nová Ves

Právní forma: PO, pověřený zástupce

Pověřený zástupce: Ing. Miloš Valenta, PhD.
E-mail: mval@centrum.cz

Pracovní skupina: Vzdělání a zaměstnanost

 


 

Ostatní členové MAS

20. Město Uherský Ostroh

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Vlastimil Petřík
E-mail: starosta@uhostroh.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

21. Obec Lipov

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: JUDr. Ladislav Čerešňák
E-mail: starosta@obeclipov.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

22. Obec Javorník

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Dalibor Procházka
E-mail: starosta@javornik-ho.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

23. Obec Hrubá Vrbka

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Mgr. Pavel Gráf
E-mail: starosta@hrubavrbka.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

24.Sportovně střelecký klub Uherský Ostroh

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Mirek Malůš
E-mail: mirdamalus@seznam.cz

Pracovní: Vzdělávání a zaměstnanost

 

25.Slovácký Aeroklub Kunovice o.s.

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Miroslav Minařík
E-mail: mirekmorava@yahoo.com

Pracovní skupina: Vzdělávání a zaměstnanost

 

26.Radek Komárek

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Radek Komárek
E-mail: komarek.gs@seznam.cz

Pracovní skupina: Cestovní ruch

 

27.Zemědělské družstvo VESELAN

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Karel Janík
E-mail: zdveselan@cbox.cz

Pracovní skupina: Podnikání

 

28.Občanské sdružení Koštýř o.s.

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Tomáš Vávra
E-mail: vavrat@seznam.cz

Pracovní skupina: Vzdělávání a zaměstnanost


29. Hana Habartová

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Hana Habartová
E-mail: hana@batakanal.cz

Pracovní skupina: Cestovní ruch

 

30.Dům dětí a mládeže Hluk

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Vendula Marková
E-mail: ddmhluk@uhedu.cz

Pracovní skupina: Nezisková a sociální oblast


31. Hana Minaříková

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Hana Minaříková
E-mail: minarik-schaumann@email.cz

Pracovní skupina: Podnikání


32. Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Stanislav Tureček
E-mail: stanislav.turecek@gmail.com

Pracovní skupina: Cestovní ruch

 

33. Obec Kuželov

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Milan Kostelanský
E-mail: obec@kuzelov.com

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

34. Obec Suchov

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Petr Horňák
E-mail: ou-suchov@post.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

35. Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Svatava Blahynková
E-mail: starostka@obecblatnice.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

36. Obec Malá Vrbka

Právní forma: PO

Statutární zástupce: Igor Vavřík
E-mail: obec@malavrbka.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

37. Jan Čerešňák

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Jan Čerešňák
E-mail: ceresjan@centrum.cz

Pracovní skupina: Podnikání

 

38. Mgr. Ivana Majíčková

Právní forma: FO

Pověřený zástupce: Mgr. Ivana Majíčková
Email: ivana.majickova@hotmail.cz

Pracovní skupina: Vzdělávání a zaměstnanost

 

39. Město Kunovice

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Mgr. Marta Polášková
Email: marta.polaskova@mesto-kunovice.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

40. Obec Blatnička

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Antonín Minařík
Email: starostablatnicka@seznam.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

41. Obec Ostrožská Lhota

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Roman Tuháček
Email: ostrlhota@ostrozskalhota.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

 

42. Obec Velká nad Veličkou

Právní forma: PO

Pověřený zástupce: Ing. Petr Šmidrkal
Email: smidrkal@obecvelka.cz

Pracovní skupina: Rozvoj obcí

Další informace