Valná hromada

2019 

Zápis z VH MAS HaO 19. 11. 2019 

Příloha č. 1 Návrh rozpočtu hospodaření MAS HaO, z. s. na rok 2020

Příloha č. 2 Přehled čerpání obcí v rámci SCLLD 2014 - 2020 

Příloha č. 3 Přehled čerpání v rámci PRV 2014 - 2020

 

Zápis z VH MAS HaO 28. 8. 2019

Příloha č. 2 Zpráva auditora 2018

Příloha č. 3 Dílčí zpráva CLLD 003128

Příloha č. 4 Dílčí zpráva CLLD II. 0010040

Příloha č. 5 Zápis z jednání kontrolní a revizní komise ze dne 24.6.2019

Příloha č. 6 Výroční zpráva MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. za rok 2018

Příloha č. 7 Harmonogram výzev pro rok 2019

 

Zápis z VH MAS HaO 26. 2. 2019

Příloha č. 1 Návrh rozpočtu 2019

Příloha č. 2 Projekty IROP 2018 - změna FN

 

2018

Zápis z VH MAS HaO 7. 6. 2018

Příloha č. 1 Pozvánka VH MAS HaO 7. 6. 2018

Příloha č. 2 Výroční zpráva 2017

Příloha č. 3 Zápis kontrolní a revizní komise 28. 5. 2018

 

Zápis z VH MAS HaO 12. 4. 2018

Příloha č.1 Programové rámce - změna fin. plánu 1

Příloha č.2 Projekty MAS - registrované dle obcí

Příloha č.3 Harmonogram výzev 2018 - oprava 1

 

2017

Zápis z VH MAS HaO 18.12.2017

Příloha č.1 Rozpočet SCLLD 2018

Příloha č.2 Směrnice

 

Zápis z VH MAS HaO 23.6.2017

Příloha č.1 Výroční zpráva 2016

Příloha č.2 IROP Harmonogram výzev CLLD MAS HaO 2017

Příloha č.3 Zpráva auditora 2016

Příloha č.4 Pozvánka VH MAS 23. 6. 2017

 

2016

Zápis z VH MAS HaO 13.12.2016

Příloha č.1 Rozpočet SCLLD 2017

Příloha č.2 Zpráva o činnosti MAS HaO 2016

Příloha č.3 Prezenční listina 

 

Zápis z VH MAS HaO 27.6.2016

Příloha č.1 Pozvánka na VH 27.6.2016

Příloha č.2 Zpráva auditora za rok 2015

Příloha č.3 Výroční zpráva MAS HaO 2015

 

Zápis z VH MAS HaO 29.3.2016

2015

Zápis z VH MAS 22.12.2015

Zápis z VH 30.10.2015


Příloha č.1 Pozvánka na VH 30.10.2015

Příloha č.2 Rozpočet LEADER 2016

Příloha č.3 Pozvánka na Národní konferenci Venkov 2015

Příloha č.4 Výroční zpráva MAS Horňácko a Ostrožsko, 2014

Příloha č.5 Nábídka od České spořitelny

Zápis z VH 20.2.2015

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 20.2.2015

Příloha č. 2 Stanovy MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 3 Audit MAS 2013 - ověření SPL

Příloha č. 4 Audit hospodaření MAS 2013

Příloha č. 5 Výroční zpráva MAS HaO 2013

2014

Zápis z VH 11.12.2014

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 11.12.2014

Příloha č. 2 Výsledek hospodaření MAS za rok 2013

Příloha č. 3 Návrh rozpočtu na rok 2015

Příloha č. 4 Výroční zpráva MAS 2013

Zápis z 24.9.2014

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 24.9.2014

Příloha č. 2 Navýšení úvěru, email z KB

Příloha č. 3 Závazkování

Příloha č. 4 Plnění SPL 2007-2013

Příloha č. 5 Strategie CLLD a konference

Zápis z VH 15.5.2014

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 15.5.2014

Příloha č. 2 Seznam schválených žádostí 7. výzvy folklórního fondu

Příloha č. 3 Nabídka na poskytnutí úvěru - Česká spořitelna

Příloha č. 4 Nabídka poskytnutí úvěru  - KB - 1.

Příloha č. 5 Nabídka poskytnutí úvěru - KB - 2.

Příloha č. 6 Rozpočet Leader 2014

Zápis z VH 27.2.2014

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 27.2.2014

Příloha č. 2 Seznam vybraných/nevybraných žádostí 11. výzvy

Příloha č. 3 7. výzva FF

Příloha č. 4 Harmonogram 7. výzvy FF

Příloha č. 5 Podpora absorbční kapacity MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 6 Přibližme si tradice našich předků

Příloha č. 7 Projekt Přeshraniční malovaná mapa

2013

Zápis z VH 19.12.2013

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 19.12.2013

Příloha č. 2 Návrh rozpočtu na rok 2014

Příloha č. 3 Výzva č. 11

Příloha č. 4 Harmononogram administrace 11. Výzvy

Příloha č. 5 Harmonogram administrace 11. Výzvy - aktualizováno

Příloha č. 6 Projekt Mateřské školky na venkově

 

Zápis z VH 21.6.2013

Příloha č. 1 Smlouva o nájmu (dodatek)

Příloha č. 2 Seznam vybraných nevybraných zadosti SZIF 10.vyzva

 

Zápis z VH 14.5.2013

Příloha č. 1 Seznam přijatých žádostí FF - 6. výzva 1. část

Příloha č. 2 Seznam přijatých žádostí FF - 6. výzva 2. část

Příloha č. 3 Predpis transparentnosti MAS Hornacko a Ostrozsko_10 vyzva

Příloha č. 4 Výzva č. 10

Příloha č. 5 Harmonogram_administrace_10_vyzvy_2013

Příloha č. 6 Pozvánka na kurz PIG

 

Zápis z VH 12.3.2013

Příloha č. 1 Pozvánka na VH 12.3.2013

Příloha č. 2 6. výzva FF

Příloha č. 3 Harmonogram administrace 6. výzvy FF

Příloha č. 4 Seznam vybraných a nevybraných projektů 9. výzvy

2012

Zápis z VH 29.11.2012

Příloha č. 1 Aktualizace preferenčních kritérií pro 18. kolo

Příloha č. 2 Harmonogram administrace 9. výzvy

Příloha č. 3 Pozvánka na VH 29.11.2012

Příloha č. 4 Předpis transparentnosti MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 5 Rozpočet Leader 2013

Zápis z VH 23.10.2012

Příloha č. 1 Tvůrčí dialogy o tradicích pro další generace

Příloha č. 2 Výsledky hodnocení MAS

Příloha č. 3 Standardy MAS 2014

Zápis z VH 28.6.2012

Příloha č. 1 Výpis z usnesení zastupitelstva města Veselí nad Moravou

Příloha č. 2 Prohlášení starosty města Ing. Miloše Kozumplíka

Příloha č. 3 Výpis z usnesení zastupitelstva města Kunovice

Příloha č. 4 Aktualizované Stanovy MAS Horňácko a Ostrožsko

Zápis z VH 18.5.2012

Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok 2011

Příloha č. 2 Výsledek hospodaření za rok 2011

Příloha č. 3 Výroční zpráva za rok 2011

Příloha č. 4 Plán činností na rok 2012

Příloha č. 5  Rozloha území MAS

Příloha č. 6 Postup na rozšíření území

Příloha č. 7 Podpořené žádosti 5. výzvy Folklorního fondu MAS

Zápis z VH 14.3.2012

Příloha č. 1 Seznam vybraných/nevybraných projektů

Příloha č. 2 Harmonogram Folklórního fondu 5. výzva

Příloha č. 3 Chodníčky za poznáním slovenko-českého pohraničí

Příloha č. 4 Tradice Bílých Karpat

2011

Zápis z VH 15.12.2011

Příloha č. 1 Rozpočet na rok 2011

Příloha č. 2 8. výzva MAS Horňácko a Ostrožsko v rámci realizace místní rozvojové strategie

Příloha č. 3 Harmonogram 8. výzvy

Příloha č. 4 Nájemní smlouva na domeček v ostrožské Nové Vsi

Příloha č. 5 Mapa možného rozšíření území MAS

Zápis z VH 20.10.2011

Příloha č.1 Seznam vybraných projektů 7. výzvy MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č.2 Souhrnné informace k projektu "Zdravý životní styl"

Příloha č.3 Pozvánka na setkání 3 MAS, Ostrožská Nová Ves, 3.11.2011

Příloha č.4 Pozvánka na seminář pro podnikatele z Horňácka a Ostrožska

Zápis z VH 19.9.2011

Zápis z VH 25. 7 .2011

Příloha č. 1 7. výzva/2011 MAS Horňácko a Ostrožsko v rámci realizace místní rozvojové strategie

Příloha č. 2 Harmonogram 7. výzvy/2011

Zápis z VH 16. 6. 2011

Příloha č. 1 Seznam schválených žádostí 4. výzvy Folklorniho fondu MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 2 Seznam vybraných/nevybraných žádostí 6. výzvy/2011 opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Příloha č. 3 Fiche 6

Příloha č. 4 Fiche 7

Zápis z VH 5. 4. 2011

Příloha č.1 Výroční zpráva

Příloha č. 2 Přehled hospodaření za rok 2010

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2010 od auditora Ing. Ivana Kučery

Příloha č. 4 Plán činností MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 5 Rozpočet hospodaření na rok 2011/1

Příloha č. 6 Výzva č. 6/2011

Příloha č. 7 Harmonogram 6. výzvy o dotaci z programu Leader

Příloha č. 8 4. výzva Folklorního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 9 Harmonogram 4. výzvy Folklorního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko

Příloha č. 10 Pozvánka na 1. venkovskou tržnici v Tvarožné Lhotě

Zápis z VH 28.1.2011

Příloha č.1 Stanovy MAS Horňácko a Ostrožsko 

Příloha č.2 Návrh rozpočtu hospodaření MAS na rok 2011

2010

Zápis z VH 18. 6. 2010

Zápis z VH 25. 2. 2010

2009

Zápis z VH 26.11.2009

Zápis z VH 22.10.2009

Zápis z VH 13.7.2009

Zápis z VH 3.6.2009

Zápis z VH 22.1.2009

Příloha č.1 Plán činností na rok 2009

Příloha č. 2 Organizační struktura a rozdělení zodpovědnosti

Příloha č. 3 Návrh rozpočtu hospodaření MAS na rok 2009

Příloha č. 4 Časový harmonogram administrace projektů 2. výzvy 2009

Příloha č. 5 Pravidla Folklorního fondu MAS

2008

Zápis z VH 10.10.2008

Zápis z VH 24.4.2008

Zápis z VH 27.3.2008

2007

Zápis z VH 5.12.2007

Zápis z VH 11.10.2007

Zápis z VH 30.8.2007

Zápis z VH 14.6.2007

Zápis z VH 10. 5. 2007

Zápis z VH 16.1.2007

2005

Zápis z VH 16.11.2005

Další informace