Výzvy OP ŽP

Výzva č. 1 výsadba dřevin - výzva uzavřena

Příloha č.1- Kritéria hodnocení žádosti o podporu 

Příloha č.2 - Bězně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Příloha č.3 - Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č.4 - Metodika způsobilosti výdajů z oblasti obchodních nákladů režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Příloha č.5 - Standardy péče o přírodu a krajinu, výsadba stromů

 

Vyhlašujeme výzvu č.2 a výzvu č.3 na tři aktivity:

  • ÚSES
  • Protierozní opatření
  • Sídelní zeleň

od 15.3.2019 do 30.9.2019.

 

Výzva č. 2 ÚSES a Protierozní opatření

Modifikovaná výzva

Kritéria hodnocení

Příloha č.1 - Metodika přímých a nepřímých nákladů

Příloha č.2 - Dostupné druhy autochtonich dřevin

Příloha č.3- Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č.4 - Pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha č.5 - Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů

Příloha č.6 - Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba ovocných stromů

 

Výzva č.3 Sídelní zeleň

Modifikovaná výzva

Kritéria hodnocení

Příloha č.1 - Pravidla pro žadatele a příjemce

Příloha č. 2 - Metodika přímých a nepřímých nákladů

Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 - Dostupné druhy autochtonich dřevin

Příloha č. 5 -  Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů

Příloha č. 6 - Standarny péče o přírodu a krajinu - výsadba ovocných stromů

 

Vyhlašujeme výzvu č.4. - Výsadba dřevin II.
otevřena od 26.7.2019 do 30.8.2019

Výzva č.4 - Výsadba dřevin II.

Kritéria hodnocení

Příloha č. 1. - Seznam dřevin

Příloha č. 2. - Náklady obvyklých opatření

Příloha č. 3. - Metodika způsobilých výdajů

Příloha č. 4. - Standart AOPK SPPK

 

 

Další informace