8. výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Společné dokumenty pro žadatele

1. Výzva č. 8/2012
2. Strategický plán Leader, aktualizovaný 6/2011
3. Pravidla IV.1.2., platné od 13. kola, zpřesnění ze dne 16.8.2011
4. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., platné od 13. kola, zpřesnění ze dne 16.8.2011
5. Žádost o dotaci, platná pro 8. výzvu (15. kolo PRV)

Dokumenty pro žadatele - Fiche 1 - Podpora cestovní ruchu - ubytování a sport

1. Fiche 1
2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků
3. Klasifikace ubytovacích zařízení 

Dokumenty pro žadatele - Fiche 4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

1. Fiche 4

Dokumenty pro žadatele - Fiche 5 - Podpora drobných výrobců místních produktů 

Dokumenty pro žadatele - Fiche 6 - Podpora zemědělských pdnikatelů

1. Fiche 6

Dokumenty pro žadatele - Fiche 7 - Podpora drobných podnikatelů 

1. Fiche 7

2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků

3. Činnosti, které lze podpořit - dle klasifikace CZ-NACE

Seznam dokumentů pro příjemce ZDE.

Další informace