7. výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Společné dokumenty pro žadatele

1. Výzva č. 7/2011
2. Strategický plán Leader, aktualizovaný 6/2011
3. Pravidla IV.1.2., platné od 13. kola, zpřesnění ze dne 16.8.2011
4. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., platné od 13. kola, zpřesnění ze dne 16.8.2011
5. Žádost o dotaci, platná pro 7. výzvu (14. kolo PRV)
6. Náhled na vyplněný formulář Žádosti o dotaci s komentářem
7. Časový harmonogram 7. výzvy
8. Položky zůsobilých výdajů Technická a Projektová dokumentace v rámci zvoleného režimu podpory

9. Metodika využití části objektu

10. Vazba na cíle Strategického plánu MAS

11. Definice podniků

12. Instruktážní list k vyplnění Žádosti o dotaci (pro 14. kolo)

Dokumenty pro žadatele - Fiche 1 - Podpora cestovní ruchu - ubytování a sport

1. Fiche 1
2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků
3. Klasifikace ubytovacích zařízení 

Dokumenty pro žadatele - Fiche 5 - Podpora drobných výrobců místních produktů 

1. Fiche 5
2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků
3. Zboží, které slpňuje kritérium přijatelnosti

4. Osmimístný kód Harmonizovaného popisu číselného označování zboží (doplňuje se v Žádosti - str. 6)

Dokumenty pro žadatele - Fiche 6 - Podpora zemědělských pdnikatelů

1. Fiche 6

Dokumenty pro žadatele - Fiche 7 - Podpora drobných podnikatelů 

1. Fiche 7
2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků

Seznam dokumentů pro příjemce ZDE.

Další informace