Zakladatelská smlouva

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
 
 
I.
Název a sídlo
 
 
Název :                                   MAS Horňácko a Ostrožsko
Sídlo :                                     Zámecká 24 ,Uherský Ostroh, 687 24
Právní forma:                       Občanské sdružení
 
 
II.
Zakladatelé
 
 
          Zakladatel
 
 
Sídlo
 
IČO
Mikroregion Ostrožsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
 
Zámecká 24, Uherský Ostroh, 687 24
 
709 261 40
 
Mikroregion Horňácko
 
 
Velká nad Veličkou 151,   696 74
 
687 313 02
 
Jiří Prášek s.r.o
 
Kuželov 14, Hrubá Vrbka, 696 73
 
269 048 11
 
Milan Švrček SHR
 
Suchov 253, Blatnice p.SV.A.. 696 71
 
488 440 71
 
Sirnaté Lázně s.r.o
 
Ostrožská Nová Ves 664,   687 24
 
479 150 05
 
Gastrovino s.r.o
 
Ve Dvoře 833,Uherský Ostroh, 687 24
 
607 386 18
 
Eurotec k.s.
 
Zámecká 725, Uherský Ostroh, 687 24
 
607 162 40
 
Ostrožsko a.s.
 
Ostrožská Lhota č.p. 413,   687 23
 
253 024 51
 
TJ Javorník
 
Javorník 207, Velká nad Veličkou , 696 74
 
494 191 29
 
Tradice Slovácka o.p.s
 
Blatnička 98, Blatnice p. Sv. A. 696 71
 
269 765 95
 
VIS Bíle Karpaty o.p.s.
 
Bartolomějské nám. 47, Veselí nad Moravou, 698 01
 
255 045 25
 
                                                            
 
 
 
 
III.
Cíle činností sdružení
 
Sdružení bylo založeno za účelem zapojení se do Iniciativy společnosti EU určené pro rozvoj venkova LEADER + a dalších dotačních programů EU i dotačních programů ČR. Hlavním cílem je rozvoj venkovského regionu MAS Horňácko a Ostrožsko:
 
·         Koordinace , rozvoj a propagace regionu MAS Horňácko a Ostrožsko
·         Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického potenciálu
·         Ochrana obrazu krajiny a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví
·         Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
·         Služby při financování projektů k rozvoji regionu MAS Horňácko a Ostrožsko
·         Administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů s vazbou na rozvoj regionu MAS Horňácko a Ostrožsko
·         Poradenská činnost a příprava informačních a metodických materiálů
·         Výchova vzdělávání a informování dětí a mládeže
·         Součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu MAS Horňácko a Ostrožsko
·         Činnosti spojené se spoluprácí s orgány EU a státní správy v rámci rozvoje regionu MAS Horňácko a Ostrožsko
·        Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a kvality života obyvatel MAS Horňácka a Ostrožska
 
 
IV.
Orgány sdružení a jejich členové
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Horňácko a Ostrožsko. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS Horňácko a Ostrožsko. Členové Mikroregion Ostrožsko a Mikroregion Horňácko jsou zastoupeni 4 zástupci z každého svazku obcí. Valná hromada se schází minimálně jednou za rok. Specifikace činností valné hromady jsou uvedeny ve stanovách sdružení MAS Horňácko a Ostrožsko.
 
Statutární zástupci – předseda a místopředseda – jsou oprávněni jednat a podepisovat se jménem sdružení samostatně jak je uvedeno ve stanovách sdružení MAS Horňácko a Ostrožsko.
 
Programový výbor – členové programového výboru plní funkce stanovené pravidly programu LEADER . Programový výbor je složen ze 2 zástupců veřejné správy, 2 zástupců podnikatelského sektoru a 1 zástupce neziskové organizace. Členové se schází minimálně jednou za měsíc.
 
Výběrová komise – členové výběrové komise plní funkce stanovené pravidly programu LEADER . Výběrová komise je složena ze 2 zástupců veřejné správy, 2 zástupců podnikatelského sektoru a 2 zástupců neziskové organizace. Členové se schází minimálně jednou za 3 měsíce.
 

 

 

 

Číslo
Funkce
Jméno a příjmení Zástupce
Podpis
Razítko
 
1
Předseda, člen  programového výboru
 
Mgr. Vlastimil Vaněk
 
Mikroregion Ostrožsko
 

 

Další informace